Rules and Regulations

THIS SECTION IS AVAILABLE IN ROMANIAN

Accesul se face începând cu 28 August 2020, de la ora 15:00, atât în zona de camping, cât şi în zona festivalului.

Participanții pot intra și ieși de câte ori doresc de pe teritoriul festivalului, dacă au la mână o brățară intactă de festival.

Orele de începere şi de finalizare a oricăror concerte sau evenimente din cadrul Festivalului, precum şi ordinea de performare a fiecărui artist pot fi modificate unilateral de către organizator, fără ca această modificare să fie susceptibilă de a cauza orice fel de prejudiciu oricărui Participant.

Toți participanții sunt percheziționați la intrare. În cazul refuzului de a fi supus percheziţiei, participanţilor le va fi refuzat accesul la eveniment.

Organizator

DAVA Experience SRL

RO39071643, Cluj-Napoca

 

Evenimentul

DAVA Festival 28 August – 30 August 2020, ce se desfășoară în comuna Albeşti, jud. Mureş, România.

Locație: fosta fabrică de sticlă Stimet SA.

OK for access

 • BACKPACKS & LUGGAGE
 • FOOD (INCLUDING CANNED FOOD) – EXCEPT FOR GLASS PACKAGES
 • WATER IN SEALED PLASTIC BOTTLES
 • PERFUMES, DEODORANTS AND OTHER BODY & SKINCARE PRODUCTS (GLASS PACKAGING INCLUDED)
 • PROFESSIONAL PHOTO CAMERAS AND VIDEO CAMERAS
 • PRESCRIPTION DRUGS (INCLUDING INSULIN)
 • FLAGS & SELFIE STICKS

NO for access

 • DRUGS / ALCOHOL
 • KNIVES, PENKNIVES WITH THE BLADE MEASURING MORE THAN 6 CM
 • WEAPONS, EXPLOSIVES (NO MATTER IF THEY ARE LEGALLY DETAINED)
 • ANY GLASS OBJECT
 • PETS OR ANIMALS
 • BICYCLES, SKATES, SCOOTERS, HOVERBOARDS, SEGWAYS
 • UMBRELLAS OF ANY TYPE, GARDEN FURNITURE
 • MUSICAL INSTRUMENTS
 • GRAFFITI, STICKERS, ADVERTISING MATERIAL
 • SPEAKERS, AMPLIFIERS OR SOUND SYSTEMS

I. REGULAMENTUL

Prezentul Regulament reprezintă un acord încheiat între Organizator şi Participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a Participantului.

Orice modificare va fi afişată pe site-ul evenimentului www.davafestival.com, pe pagina oficială de Facebook a evenimentului și la intrarea în locul de desfășurare a Evenimentului.

Prin cumpărarea unui bilet, Participantul înțelege, acceptă şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestui Regulament.

Organizatorul asigură Participantul că prin cumpărarea unui bilet valid (indiferent de metoda prin care a fost achiziţionat) i se asigură dreptul de a participa la Eveniment, în condițiile descrise mai jos.

Pentru orice detalii și informații, accesați secțiunea Contact.

II. BILETE, TIPURI ŞI PROCESUL DE CUMPĂRARE AL BILETELOR

1. BILETE ŞI TIPURI DE BILETE

1.1. Exista 3 tipuri de bilete: bilete valabile ambele zile ale Evenimentului cu titlul de Standard Access, bilete VIP și bilete valabile o singură zi cu titlul de Day Pass, care vor avea valabilitate exclusive pe durata unei zile de desfășurare a Evenimentului.

1.2. Standard Access – Participanţii pot lua parte la eveniment din Ziua 1 (28 August), începând cu ora 15:00 şi au dreptul de a rămâne pe toată durata evenimentului. Participanţii nu pot dormi în perimetrul de desfăşurare al Festivalului, existând totuşi posibilitatea rezervării unui loc de campare.

1.3. Day Pass – Participanţii pot lua parte la eveniment în funcție de data pentru care a fost facută achiziția biletului – vizibilă pe bilet, fie în Ziua 1 (28 August), începând cu ora 15:00, fie în Ziua 2 (29 August) şi au dreptul de a rămâne pe tot parcursul zilei desemnate de bilet. Participanţii nu pot dormi în perimetrul de desfăşurare al Festivalului.

1.4. Accesul minorilor sub 14 ani este interzis.

Persoanele cu dizabilităti care doresc acces gratuit în festival trebuie să trimită o solicitare la adresa: contact@davafestival.com.

1.5. Organizatorul garantează DOAR valabilitatea biletelor vândute de către DAVA Festival și partenerii ce sunt menţionaţi pe website-ul evenimentului.

IMPORTANT!

Este strict interzisă vânzarea biletelor sau a invitaţiilor. Organizatorii îşi rezervă dreptul anula/confisca biletele/invitațiile respective și de a interzice accesul în zona Festivalului a persoanelor care vor fi depistate că desfăşoară astfel de activităţi.

Este strict interzisă postarea de poze cu bilete sau seriile unice ale biletelor pe rețele de socializare (ex. Facebook, Instagram, Twitter, etc.).

Este strict interzisă postarea de vânzare a biletelor pe rețele de socializare sau alte site-uri.

1.6. Bilete şi brăţări: Accesul în festival se face doar pe baza unei brățări ale cărei caracteristici vor fi distincte în funcție de tipul de bilet achiziționat, care acordă aceleași drepturi și impune aceleași obligații precum un bilet. Doar o brăţară intactă, purtată la mână, asigură participantului dreptul de a intra în perimetrul festivalului. Organizatorul îşi rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica constant brăţara atât la intrarea în incinta Festivalului cât şi pe tot perimetrul Festivalului. Pierderea, avarierea sau distrugerea brăţării este responsabilitatea exclusivă a participantului.

În cazul avarierii sau pierderii, brăţara nu mai oferă participantului niciun drept acesta fiind obligat să îşi achiziţioneze un bilet nou sau să părăsească perimetrul festivalului. Brăţările rupte, descusute sau lipite nu sunt valide şi nu vor fi schimbate de organizatori.

2. CUMPĂRAREA BILETELOR

Cumpărarea online a biletelor se poate face de pe www.davafestival.com, prin intermediul partenerilor specificaţi. Plata se face doar prin card, iar numărul comenzii va fi emis doar în momentul în care plata a fost confirmată. Ulterior, participanții vor fi informați despre modalitatea prin care pot intra în posesia brățării /biletului. Numărul comenzii (order number) nu este nominal. În cazul în care cumpărătorul doreşte să cumpere mai multe bilete, acesta o poate face în limita a 6 bilete/cont.

3. RETURNAREA BILETELOR

Biletele cumpărate nu pot fi înlocuite, iar contravaloarea lor nu poate fi restituită.

4. SCHIMBAREA PREŢURILOR

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţul biletelor fără o înştiinţare în prealabil.

III. PARTICIPAREA LA EVENIMENT

1. INTRAREA

1.1. Intrarea se face doar prin zonele special amenajate pe baza brățării de acces. Toți participanții la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate, aflat în  perioada de valabilitate.

1.2. În momentul achiziționării biletului, respectiv în momentul intrării în Festival, oricare dintre aceste două evenimente se va produce primul, participantul acceptă, fără  obiecțiuni, prevederile prezentului Regulament.

1.3. La momentul intrării în perimetrul Festivalului Participantul va putea să  ia cunoştiinţă de acest Regulament, care este afișat într-un loc vizibil.

Participanţii nu pot introduce alcool în perimetrul Festivalului. Participanţii nu pot intra cu mâncare sau cu lichide de orice fel în perimetrul Festivalului.

1.4. Participarea la eveniment se face pe proprie răspundere, inclusiv cu privire la următoarele :

– persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezintă  risc, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la eveniment. Spectacolul poate include şi puternice efecte de lumină, care ar putea dăuna participanților sau persoanelor epileptice. Organizatorul informează participanții  că este posibil ca în cursul desfășurării evenimentului să fie organizate focuri de artificii, sens în care atenționează participanții să respecte cu strictețe prevederile prezentului Regulament, să nu depășească delimitările prezente în cadrul perimetrului festivalului, care delimitează  spatiile în care participanții au acces fată de spațiile în care participanților le este interzis, să respecte indicațiile date la fața locului de către reprezentanții Organizatorului, participanții asumându-și orice răspundere pentru eventualele riscuri de vătămare sau de producere de prejudicii materiale.

– Toate zonele de distracție și relaxare, instalațiile tip balansoar, precum și  orice alte instalații și orice alte asemenea zone de pe teritoriul festivalului, vor fi utilizate de participanții  care dețin condiția fizica și psihică necesare pentru participare, pe propria răspundere .

1.5. Este interzisă intrarea cu maşina în zona festivalului fără deținerea  unui “Car Pass” eliberat de organizator. Organizatorul recomandă folosirea autobuzelor sau a taxi-urilor pentru a ajunge la locația Evenimentului.

1.6. Organizatorul nu își asumă răspunderea  pentru faptele săvârșite de către persoanele sub 18 ani care participă la Festival, în sarcina acestuia neexistând o obligație legală de supraveghere a minorilor.

1.7. Organizatorul nu este răspunzător pentru prejudiciile de orice natură cauzate persoanelor sub 18 ani de către terțe persoane, incluzând dar nelimitându-se la participanții Festivalului.

1.8. Organizatorul va pune la dispoziția participanților minori un formular de acces care va trebui completat de aceștia  împreună cu părinții/reprezentanții legali sau convenționali prin care aceștia din urmă sunt de acord cu participarea minorului la Eveniment, cu acceptarea întru-totul a prevederilor prezentului Regulament și prin care își asumă răspunderea pentru minori pe durata desfășurării Festivalului.

1.9. După legitimarea, prin intermediul oricărui document care atestă vârsta, aflat în perioada de valabilitate, și prezentarea formularului de acces completat, persoanele sub 18 ani vor primi, o brățară special destinată minorilor, care nu le va permite accesul în zonele special destinate adulților ori cumpărarea alcoolului sau tutunului.

1.10. Accesul cu animale este interzis.

2. REGULI DE CONDUITĂ PE SUPRAFAŢA FESTIVALULUI

2.1. Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi prevederile enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare orice fel de activităţi ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

Participanţii sunt obligaţi, ca în incinta Festivalului, să respecte, să nu distrugă și în general sa nu efectueze niciun fel de acțiune care ar putea fi în măsura să afecteze spaţiul de desfăşurare, incluzând construcţiile de orice fel şi spaţiile verzi aferente.

2.2. Pe perioada Festivalului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite orice fel de pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale sau a demara orice fel de solicitări sau acțiuni, inclusiv acțiuni în justiție, cu privire la acestea. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex: Youtube, Instagram, Facebook) şi de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul.

Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, însă vor folosi aceste materiale exclusiv pentru vizionare proprie. Orice distribuire către public, gratuită sau oneroasă a materialelor filmate este interzisă.

Există excepții în care managementul artiștilor interzic filmatul și fotografiatul. În aceste situații, Organizatorul va anunța pe pagina de Facebook a Evenimentul că filmatul și fotografiatul în timpul acelor concerte este strict interzis.

2.3. Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris al Organizatorului.

2.4. Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de băuturi alcoolice.

2.5. Consumul de droguri este ilegal şi strict interzis şi va fi pedepsit conform legilor în vigoare.

2.6. Pe întreaga suprafață a Evenimentului este interzisă utilizarea focului prin orice mijloace (amenajare de focuri de încălzire, de atmosferă sau orice alte metode de foc deschis) şi a materialelor inflamabile.

2.7. Este interzisă cățărarea sau escaladarea oricărei structuri din festival (layer, boxe, garduri, containere, corturi, etc). Cei ce vor încălca această regula vor fi escortați în afara festivalului.

2.8. Este interzis accesul în zone semnalizate ca fiind interzise publicului.

2.9. Este interzisă ridicarea de cabluri de curent de pe jos. În cazul în care un participant descoperă o astfel de situație este obligat să avertizeze organizatorii.

2.10. În caz de urgență, participanții trebuie să urmeze instrucțiunile organizatorilor și indicatoarele către căile de acces.

3. REGULI DE CONDUITĂ ÎN AFARA SUPRAFEŢEI FESTIVALULUI

În afara incintei Festivalului, Participanţii sunt obligaţi să respecte legile în vigoare din România şi regulile de conduită socială. Sunt interzise acţiunile care periclitează fizic sau moral alte persoane sau orice fel de bunuri.

4. OBIECTE PIERDUTE

Obiectele găsite în perimetrul festivalului trebuie aduse la zona de Înregistrare (care va fi marcată pe harta festivalului). Proprietarii le pot recupera urmând o procedură a Organizatorului care constă în identificarea persoanei şi a obiectului pierdut. După Festival, Organizatorul va păstra obiectele nerecuperate pentru o perioadă de 10 zile de la momentul predării şi va încerca returnarea lor către proprietari.

5. SECURITATE

Pe teritoriul Festivalului, Organizatorul asigură securitatea printr-un partener calificat şi acreditat să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.

În caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfășoară evenimentul.

6. PRIM AJUTOR

Pe teritoriul festivalului există zone de prim ajutor, care vor fi evidențiate pe harta festivalului.

IV. GARANŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

1.Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din cadrul festivalului oricărui Participant cu un bilet valid. Datele de desfăşurare ale Festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Datele Festivalului nu vor fi schimbate în cazul unor condiţii meteorologice minore (ploi, zile înnorate, etc.).

2.Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical/artistic. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.

3.Participantul nu are niciun temei legal pentru a se îndrepta împotriva Organizatorului în cazul modificării programului muzical/artistic al festivalului.

4.Organizatorul exclude asumarea responsabilității pentru stricăciuni petrecute pe teritoriul Festivalului care nu au fost cauză a unei organizări defectuoase sau neglijări.

5.După ce participantul a primit brăţara, Organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brăţării.

6.Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara Perimetrului Festivalului.

V. SANCŢIUNI

1.Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta Festivalului total sau parţial, sau de a invita Participantul să părăsească incinta Festivalului, în cazul încălcării Regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

2.Organizatorul va redirecţiona cazurile de bilete false către organele penale, pentru începerea cercetării.

VI. SEMNE ŞI DREPTURI DE AUTOR

1.Organizatorul are drepturi depline asupra mărcilor înregistrate sau nu, numelor comerciale înregistrate sau nu, siglei, adreselor de e-mailurilor, numelor de domenii sau URL, semnelor utilizate în corespondenta, e-mail, cărți de vizită și alte materiale, semnelor, logo-urilor, mărcilor precum şi asupra materialelor, textelor şi a tuturor informaţiilor de pe www.davafestival.com sau alte canale care folosesc cele menţionate mai sus în legătură cu evenimentul DAVA Festival. Cele menţionate mai sus nu pot fi copiate, utilizate sau distribuite în scop comercial, fără acordul Organizatorului scris, expres și prealabil.

2.Mărcile înregistrate sau nu, numele comerciale, înregistrate sau nu, siglele, logo-urile, adresele de e-mail, numele de domenii, URL-urile, toate însemnele de acest fel, semnele şi celelalte informaţii se află sub proprietatea Organizatorului, care deține și drepturile de proprietate intelectuală şi sunt protejate de legile europene în vigoare.

VII. CAZ MAJOR

În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstraţii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundaţie, scurtcircuit major, epidemii, rezoluţii oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de participant, niciuna dintre părţi nu este obligată să respecte obligaţiile din prezentul Regulament.